२०१०११०३

किती पाणी लागतं हो रोज मला?

किती पाणी लागतं हो रोज मला? असा विचार आपण कदाचित कधीच करणार नाही. मात्र, एकदा का आपल्या दररोजच्या पाणी वापराची तुलना इतरांच्या पाणी वापराशी करून पाहिली, तर मग आपण आपल्या रहिशी वागणुकीकडेच आश्चर्याने पाहू लागू!

प्यायला फार तर फार दो लिटर पाणी लागेल.

मात्र, http://www.dae.gov.in/publ/betrlife/water/water.pdf
या दुव्यावरील एका लेखात, भारतात दररोज, दरडोई १५० लिटर इतके पाणी लागते असे गृहित धरले आहे. इतर प्रगत देशांत तर ते त्याहूनही अनेक पटींनी जास्त लागत असते. १५० लिटर गुणिले संपूर्ण जगाची लोकसंख्या, गुणिले वर्षाचे सर्व दिवस असा जर आकडा काढला, तर कदाचित तेवढे पाणी दरसालच्या पावसाने आपल्यापर्यंत येतही नसेल!

आंघोळीलाः २० लिटर (बादलीभर पाण्यात केलेली आंघोळ), २०० लिटर (शावरबाथ, टबबाथ इत्यादी)

कपडे धुवायलाः २० लिटर (बादलीभर पाण्यात धुतलेले कपडे), २०० लिटर (वॉशिंग मशीन)

संडासात ओतलेले: २० लिटर (बाहेरून नेतो तेव्हा), २०० लिटर (फ्लश करतो तेव्हा)

पाश्चात्य, स्वयंचलित, सुखसाधक पाणी-वापराची किंमत दहापट पाणी ही असते.